За деца в предучилищна възраст

Основна цел на програмите за деца в предучилищна възраст е да развият у малките деца любов към английския език. По лесен и изключително забавен начин децата правят първите си стъпки в изучаването на езика. Те научават думи, словосъчетания и кратки изречения по теми от заобикалящия ги свят, които едновременно стимулират детското въображение и творческото мислене и разширяват общата им култура, спомагат както за изграждането на положителна ценностна система, така и за развиването на необходимите по-късно ученически навици.

Заниманията при най-малките ни курсисти протичат под формата на игра. В същото това време съвсем неусетно те придобиват училищни навици, които им помагат в следващите години от обучението по английски език. Това, което най-много впечатлява децата и техните родители е фактът, че половин година преди да пристъпят в класната стая в училище, те започват да изучават английските букви като част от тях дори започват да четат!

Изключителни програми интегриращи образователни дейности на английски език – ADVANCE in English и ADVANCE in Life.

Продължителност: 8 месеца

Старт: октомври 2024 г.

Уводни септемврийски занятия: БЕЗПЛАТНО

ADVANCE in English

Целта на програмата е ефективното овладяване на езика и използването му за нуждите на общуването в реални условия.

  • Комуникативна методика;
  • Съвременни подходи при преподаването на английски;
  • Балансирано развиване на уменията за слушане, четене, говорене и писане;

ADVANCE in Life

Безплатна авторска програма на английски език за развиване на социални умения и емоционална интелигентност у деца и подрастващи, включваща:

  • Изграждане на чувство за отговорност, уважение и взаимопомощ;
  • Изграждане на чувство за толерантност, зачитане на чуждо мнение и споделяне на своето;
  • Изграждане на положително отношение към училище и ученето като цяло;
  • Увереност в собствените си способности.