За ученици от 5 до 8 клас

Програмите за ученици от 5. до 8. клас представляват истинско предизвикателство за съвременните тийнейджъри изучаващи английски език, като основната идея залегнала при създаването им е да изгради, затвърди и надгради знанията на подрастващите чрез забавни и интригуващо поднесени теми, които вълнуват всеки на тази възраст и създават баланс между образователните ценности и атрактивен начин на представянето им. Това води до естествена мотивация за развиване и усъвършенстване на основните езикови умения.

Нашите програми предоставят на учениците не само нови знания, но и възможността те да бъдат практикувани непрекъснато чрез говорене, писане и слушане по време на занятия, изцяло провеждани на английски език. Това гарантира един завършен цикъл от реални умения, които ще бъдат полезни на подрастващите както при подготовка за бъдещи изпити, така и при ежедневна комуникация на английски език.

Изключителни програми интегриращи образователни дейности на английски език – ADVANCE in English и ADVANCE in Life.

Продължителност: 8 месеца

Старт: октомври 2024 г.

Уводни септемврийски занятия: БЕЗПЛАТНО

ADVANCE in English

Целта на програмата е ефективното овладяване на езика и използването му за нуждите на общуването в реални условия.

  • Комуникативна методика;
  • Съвременни подходи при преподаването на английски;
  • Балансирано развиване на уменията за слушане, четене, говорене и писане;

ADVANCE in Life

Безплатна авторска програма на английски език за развиване на социални умения и емоционална интелигентност у деца и тийнейджъри от 5. до 9 клас, включваща:

  • Придобиване на знания и умения за професионално ориентиране;
  • Развиване на комуникационни умения;
  • Работа по проекти и подготовка на презентации;
  • Изграждане на чувство на социална отговорност;
  • Добиване на увереност в собствените си способности.

И още … – богат вътреучилищен живот и допълнителни инициативи.