За ученици от 9 до 12 клас

Програмите за курсистите в гимназиален етап представляват истинско предизвикателство за съвременния тийнейджър, изучаващ английски език. Основната идея, залегнала при създаването им е да затвърди и надгради знанията на подрастващите чрез интерактивни и актуални теми, които вълнуват учениците на тази възраст и създават баланс между образователната система и тяхната необходимост да се впишат в съвременното динамично общество. Естественият резултат е мотивация за развиване и усъвършенстване, което рефлектира положително върху езиковите им умения и бъдещо кариерно ориентиране.

Изключителни програми интегрирани в подготовката – Advance in English и Advance in Skills.

Продължителност: 8 месеца

Старт: октомври 2024 г.

Уводни септемврийски занятия: БЕЗПЛАТНО

ADVANCE in English

Програмата цели да помогне на децата да овладеят езика до степен, в която да общуват свободно и да продължат развитието си във висши учебни заведения в страната и чужбина.

  • Комуникативна методика
  • Съвременни подходи при преподаването на английски
  • Балансирано развиване на уменията за слушане, четене, говорене и писане
  • Подготовка за полагане на сертификатен изпит
  • Индивидуален подход и план за индивидуално бъдещо развитие спрямо уменията на детето

ADVANCE in Skills

Авторската програма Advance in Skills е интегрирана в курса за тийнейджъри и има за цел да помогне на учениците да се ориентират в професионален план. Чрез семинари през учебната година, децата биват запознати с естеството на различните сфери и пътища, по които биха могли да поемат. Програмата предоставя информация относно процеса по кандидатстване във висши учебни заведения и развива ключови умения, необходими им за бъдещо кариерно и професионално развитие. Програмата включва:

  • Кариерно ориентиране
  • По пътя на успешна кандидатура
  • Развитие на ключови умения