За ученици от 1 до 4 клас

Програмите за ученици от 1. до 4. клас са специално разработени съобразно нуждите на децата на тази възраст, като основната им цел е създаване на мотивация за изучаване на езика и плавно изграждане на езикова грамотност за постигане на трайни и качествени знания. Децата се обучават в групи само с връстници, които имат еднакво ниво на познания по езика – от абсолютно начинаещи до напреднали. Темите, които са застъпени в учебните програми, са съобразени с психологическото и интелектуално развитие на децата в съответната възраст и са близки до техните интереси, ежедневие и околна среда. Всяка една от програмите е изключително богата на лексика, граматични структури и езикови функции и интегрира равностойно развиване на четирите езикови умения.

Най-голямото предизвикателство за първокласниците и второкласниците е да усвоят английските букви и да започнат да четат думи и изречения. Преходът буква – дума – изречение се осъществява плавно и неусетно и придружено с много образователни занимателни игри по време на часовете и извън тях. Още по-бързо и все така неусетно в рамките на следващата година децата се научават самостоятелно да създават кратък писмен текст.

Изключителни програми интегриращи образователни дейности на английски език – ADVANCE in English и ADVANCE in Life.

Продължителност: 8 месеца

Старт: октомври 2024 г.

Уводни септемврийски занятия: БЕЗПЛАТНО

ADVANCE in English

Целта на програмата е ефективното овладяване на езика и използването му за нуждите на общуването в реални условия.

  • Комуникативна методика;
  • Съвременни подходи при преподаването на английски;
  • Балансирано развиване на уменията за слушане, четене, говорене и писане;
  • Подготовка за детските международни изпити на Кеймбридж

ADVANCE in Life

Безплатна авторска програма на английски език за развиване на социални умения и емоционална интелигентност у деца и подрастващи, включваща:

  • Изграждане на чувство за взаимопомощ;
  • Възпитаване на уважение и взаимопомощ в семейството;
  • Изграждане на чувство за честност и откровеност;
  • Изграждане на чувство за приемане с достойнство на победи и загуби;
  • Развиване на креативност.

И още… – богат вътреучилищен живот и допълнителни инициативи.